SPLOŠNI POGOJI

NAGRADNA IGRA

SPOŠNI POGOJI

NAGRADNA IGRA: HEART PIZZA

 1. člen: Namen nagradne igre
  Podjetje Eurotas hoteli d.o.o. razpisuje nagradno igro »Heart Pizza« (v nadaljevanju nagradna igra) v skladu s svojimi pravili podeljevanja in z namenom promocije podjetja ter pridobitve osebnih podatkov strank za komuniciranje o poslovanju podjetja in posebnih ponudbah najmanj šest mesec od pridobitve podatkov.
 2. člen: Potek nagradne igre
  Nagradna igra traja v času od 10.02.-14.02.2024 in poteka enoti podjetja in sicer v Pizzeriji in špageteriji Koper. Sodelovanje je možno z komentarjem na IG in FB profilu Pizzerije Koper. Svoje strinjanje s sodelovanjem v nagradni igri oseba potrdi s komentiranjem pod objavo.
 3. člen: Sodelujoči v nagradni igri
  V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki imajo na območju RS prijavljeno stalno prebivališče. Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade.

  Zaposleni v podjetju Eurotas hoteli d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (starši, zakonec, otroci) v nagradni igri ne morejo sodelovati.  V kolikor bi osebe iz prejšnjega odstavka kljub prepovedi sodelovale v nagradni igri in bile izžrebane, se žreb ponovi.
  Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni vezano na nakup.

S komentarjem pod objavo za sodelovanje v nagradni igri se šteje, da so sodelujoči seznanjeni s pravili nagradne igre in se z njimi strinjajo. V primeru ugotovljene zlorabe udeležbe v nagradni igri, se osebo lahko izključi iz sodelovanja v nagradni igri. Z navedbo osebnih podatkov sodelujoči v nagradni igri dajo privolitev za njihovo obdelavo. Nagrajenci se strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov na spletni strani podjetja in v drugih medijih, kjer bodo morebiti še objavljeni (npr. enotah podjetja, na Facebook strani itd. …). Podjetje se zavezuje, da bodo pridobljeni osebni podatki varovani v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 1. člen: Žreb
  Žreb bo potekal v enoti podjetja Eurotas hoteli d.o.o. – Pizzerija Koper, ob v naprej znanem datumu in času. Žreb bo izvedel član komisije, ki bo naključno s pomočjo aplikacije izbral komentar.
 2. člen: Nagrade
  Nagrada je brezplačana Heart pizza.
  Nagradno žrebanje bo izvedeno v Pizzeiji in Špageteriji Koper, dne 14.02.2024 ob 9:00 uri.

Prevzem nagrade:
Nagrajenec bo nagrado lahko prevzel v Pizzeriji Koper, dne 14.02.2024. Obvestilo o nagradi bo nagrajenec prejel preko direktnega sporočila na Instagram ali Facebook.

Nagrada mora biti prevzeta v roku, navedenem na obvestilu o nagradi, ki bo nagrajencu poslano. Zamuda s prevzemom nagrade pomeni odstop od nagrade.

Za korektno izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre skrbi komisija:
- Dagmar Pečovnik
- Petra Sluga
- Tadej Vidergar

 1. člen: Drugo
  Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 10.02.2024. Organizator si pridržuje pravico, da pravila kadarkoli dopolni ali spremeni. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Celju.